TV& VIDEO

Top 10 sao khuê

73 sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê 2016

73 sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê 2016

VTV.vn - Danh hiệu Sao Khuê 2016 sẽ được trao cho 56 sản phẩm phần mềm và 17 dịch vụ CNTT xuất sắc nhất.