TV& VIDEO

Tour de France

Tình trạng phân biệt đối xử trong môn xe đạp thể hiện qua việc chia tiền thưởng

Tình trạng phân biệt đối xử trong môn xe đạp thể hiện qua việc chia tiền thưởng

VTV.vn - Từ trước đến nay, sự phân biệt đối xử nam nữ trong các môn thể thao là điều mà chúng ta có thể nhận ra không quá khó khăn.