TV& VIDEO

Toyota Việt Nam

Hội nghị về Nghị định 116: Tiếp thu ý kiến nhiều chiều

Hội nghị về Nghị định 116: Tiếp thu ý kiến nhiều chiều

VTV.vn - Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô về các nội dung được đề cập trong nghị định của Chính phủ.