TV& VIDEO

TP Bắc Ninh

Bắc Ninh hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016

Bắc Ninh hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016

VTV.vn - Ngày 10/03/2016, tại Đường Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức “Sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 Tỉnh Bắc Ninh.