TV& VIDEO

Tp Đà Nẵng

Phóng sự "Hệ lụy từ quy hoạch sai tại Đà Nẵng" (19h30 thứ Hai, 19/3 trên VTV8)

Phóng sự "Hệ lụy từ quy hoạch sai tại Đà Nẵng" (19h30 thứ Hai, 19/3 trên VTV8)

VTV.vn - Phóng sự "Hệ lụy từ quy hoạch sai" phát sóng 19h30 hôm nay (19/3) trên VTV8. Phát lại 16h45 ngày 20/3 ; 15h45 ngày 21/3 và 10h05 ngày 22/3.