TV& VIDEO

Tp Hồ Chí Minh

5 thành phố trực thuộc Trung ước ký kết giao ước thi đua năm 2018

5 thành phố trực thuộc Trung ước ký kết giao ước thi đua năm 2018

VTV.vn - Sáng 9/3, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc TW do TP. Đà Nẵng làm cụm trưởng luân phiên đã hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.