TV& VIDEO

TP Huế

Lăng vua Hiệp Hòa (TP Huế) được công nhận di tích lịch sử

Lăng vua Hiệp Hòa (TP Huế) được công nhận di tích lịch sử

VTV.vn - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Lăng vua Hiệp Hòa.