TV& VIDEO

TP Nha Trang

Tháng 3 sẽ thả muỗi Wolbachia loại trừ sốt xuất huyết tại Nha Trang

Tháng 3 sẽ thả muỗi Wolbachia loại trừ sốt xuất huyết tại Nha Trang

VTV.vn - Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo công bố kế hoạch thả muỗi mang Wolbachia tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang.