TV& VIDEO

trả lời chất vấn

"Hỏi nhanh - Đáp gọn" - Tăng tương tác, tăng hiệu quả chất vấn

"Hỏi nhanh - Đáp gọn" - Tăng tương tác, tăng hiệu quả chất vấn

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, sự đổi mới chất vấn lần này sẽ là cơ sở để Quốc hội đổi mới và nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong thời gian tới.