TV& VIDEO

trả lương

Đức ban hành đạo luật về minh bạch tiền lương

Đức ban hành đạo luật về minh bạch tiền lương

VTV.vn - Tại Đức, từ ngày 6/1, một đạo luật về minh bạch tiền lương đã chính thức có hiệu lực và được kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng bất bình đẳng giới trong thu nhập ở nước này.