trả lương

Công chức được trả lương theo năng lực từ năm 2021

Công chức được trả lương theo năng lực từ năm 2021

VTV.vn - Từ năm 2021, công chức cả nước sẽ được trả lương theo năng lực.