TV& VIDEO

trả lương

“Nếu cơ chế hoàn hảo, tiền lương không cần tăng cũng đã cao”

“Nếu cơ chế hoàn hảo, tiền lương không cần tăng cũng đã cao”

VTV.vn - Theo ông Lưu Bình Nhưỡng - UV Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, những bất cập tồn tại trong cơ chế lương gây ra vấn đề về trả lương cho người lao động.