TV& VIDEO

Trà Vinh

Hàng ngàn ha lúa bị đổ sau bão tại Trà Vinh

Hàng ngàn ha lúa bị đổ sau bão tại Trà Vinh

VTV.vn - Mưa liên tục những ngày gần đây đã khiến hàng nghìn ha lúa Hè Thu tại Trà Vinh đang trong giai đoạn chín và chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, nguy cơ thiệt hại khá lớn.