TV& VIDEO

Trà Vinh

Cặp lá yêu thương: Khó đi, nội dắt con đi

Cặp lá yêu thương: Khó đi, nội dắt con đi

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về cậu bé Lê Quốc Nam tại Trà Vinh.