TV& VIDEO

trách nhiệm xã hội

Lớp học đạo đức doanh nghiệp tại Nhật Bản

Lớp học đạo đức doanh nghiệp tại Nhật Bản

VTV.vn - Hàng chục nghìn lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhỏ tại Nhật Bản vẫn đang đều đặn tham gia một lớp học được tổ chức hàng tuần, có tên gọi "Lớp học Đạo đức doanh nghiệp".