trách nhiệm xã hội

Nâng cao lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược trách nhiệm xã hội

Nâng cao lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược trách nhiệm xã hội

VTV.vn - Hội thảo Nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập thông qua chiến lược TNXN, nhằm khuyến khích DN tham gia giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường.