Trái cây Việt

Chuối của Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường tại Nhật Bản

Chuối của Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường tại Nhật Bản

VTV.vn - Sản phẩm chuối của Việt Nam đã được bán tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive