TV& VIDEO

Trái cây Việt

Chuối của Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường tại Nhật Bản

Chuối của Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường tại Nhật Bản

VTV.vn - Sản phẩm chuối của Việt Nam đã được bán tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản.