TV& VIDEO

trái cây

Hà Nội: Sẽ cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo

Hà Nội: Sẽ cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo

VTV.vn - Các cửa hàng trái cây tại Hà Nội khi đạt đủ các điều kiện theo quy định, đảm bảo vệ sinh ATTP sẽ được cấp biển nhận diện để người tiêu dùng nhận biết.