TV& VIDEO

trái cây

Khó quản lý nguồn gốc, chất lượng trái cây ở các điểm kinh doanh tại Hà Nội

Khó quản lý nguồn gốc, chất lượng trái cây ở các điểm kinh doanh tại Hà Nội

VTV.vn - Cơ quan chức năng cũng như bản thân các đơn vị kinh doanh tại Hà Nội đều đang gặp khó khăn trong vấn đề kiểm soát chất lượng trái cây.