TV& VIDEO

Trái đất

Trái Đất bước vào giai đoạn tuyệt chủng mới

Trái Đất bước vào giai đoạn tuyệt chủng mới

VTV.vn - Con người với hoạt động phá rừng, tăng dân số, gây ô nhiễm, xả thải làm nóng lên toàn cầu được cho là những nguyên nhân chính tạo ra cuộc đại tuyệt chủng mới.