TV& VIDEO

trái phiếu

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh” năm 2017

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh” năm 2017

VTV.vn - Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch ứng phó biến đổi khí hậu, khi có năm thứ 2 liên tiếp là nước dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh”.