TV& VIDEO

trạm bơm

Phú Yên: Có ít nhất 3.500ha cây trồng thiếu nước tưới

Phú Yên: Có ít nhất 3.500ha cây trồng thiếu nước tưới

Cho đến thời điểm này đã có ít nhất 3.500 ha cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên thiếu nước dẫn đến khô, héo và chậm phát triển.