TV& VIDEO

trầm cảm

Nhiều nhận thức sai lệch về bệnh trầm cảm

Nhiều nhận thức sai lệch về bệnh trầm cảm

VTV.vn - Bệnh trầm cảm đã được quan tâm và nói đến nhiều hơn nhưng trong cộng đồng vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức sai lệch về căn bệnh này.