TV& VIDEO

trạm kiểm định

Bộ TN&MT đặt trạm kiểm định giám sát chất thải tại Formosa

Bộ TN&MT đặt trạm kiểm định giám sát chất thải tại Formosa

VTV.vn -Nhằm tăng cường giám sát việc Formosa thực hiện cam kết khắc phục sự cố môi trường, Bộ TN&MT đã đưa trạm kiểm định môi trường di động vào đặt trong khu vực Công ty Formosa.