TV& VIDEO

trạm phát sóng

Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Ngày 19/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày cơ quan này phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/12/1946-19/12/2016.