TV& VIDEO

trạm quan trắc

Hà Nội: Thiếu trạm quan trắc chất lượng không khí

Hà Nội: Thiếu trạm quan trắc chất lượng không khí

VTV.vn - "Không khí Hà Nội đang ô nhiễm ở mức độ như thế nào?" vẫn là một câu hỏi khó bởi suốt nhiều năm qua, chúng ta vẫn thiếu hệ thống quan trắc chất lượng không khí.