TV& VIDEO

trạm quan trắc

Đà Nẵng tăng cường năng lực quan trắc môi trường nước

Đà Nẵng tăng cường năng lực quan trắc môi trường nước

VTV.vn - Hệ thống quan trắc là 1 trong những thành phần quan trọng nhất, góp phần hiệu quả vào công tác theo dõi, giám sát các chỉ số môi trường.