TV& VIDEO

trạm thu phí BOT

Miễn phí cho người dân 4 xã qua trạm BOT Biên Hòa, Đồng Nai

Miễn phí cho người dân 4 xã qua trạm BOT Biên Hòa, Đồng Nai

VTV.vn - Từ ngày mai (16/10), trạm BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, sẽ áp dụng phương án thu phí mới, đã được Tổng cục Đường bộ chấp thuận.