trạm thu phí BOT

BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại trong tháng 6/2018

BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại trong tháng 6/2018

VTV.vn - Trong tuần tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang để thống nhất phương án thu giá trở lại trạm BOT Cai Lậy, dự kiến vào tháng 6/2018.