trạm y tế xã

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã

VTV.vn - Hiện một số địa phương đã thực hiện hiệu quả việc đầu tư khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, thu hút số người bệnh đến khám tăng vọt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive