TV& VIDEO

trạm y tế xã

Cha nợ tiền đóng góp, hai con bị xã “phê xấu” vào hồ sơ

Cha nợ tiền đóng góp, hai con bị xã “phê xấu” vào hồ sơ

VTV.vn - Chỉ vì cha còn nợ tiền đóng góp cho xã, Trưởng công an xã "phê xấu" vào hồ sơ khiến 2 con trai ông không thể đi xuất khẩu lao động.