TV& VIDEO

trạm y tế xã

Thiếu trang thiết bị ở trạm y tế xã đạt chuẩn

Thiếu trang thiết bị ở trạm y tế xã đạt chuẩn

VTV.vn - 90% trạm y tế của tỉnh Hà Tĩnh đã đạt chuẩn Quốc gia, tuy nhiên để đạt mục tiêu chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến xã còn nhiều khó khăn.