TV& VIDEO

trần nợ công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ nói không với xin tăng trần nợ công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ nói không với xin tăng trần nợ công

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trần nợ công chỉ là yếu tố, quan trọng là nội dung trả nợ. Vì vậy, Chính phủ nói không với việc xin tăng trần nợ công.

  • Không nới trần nợ công

    Không nới trần nợ công

    Kinh tế30/10/2016 09:50 PM

    VTV.vn - Không nới thêm trần nợ công là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trước tình hình nợ công có xu hướng tiến dần đến ngưỡng cuối cùng trong phạm vi cho phép.