TV& VIDEO

trang khiếu

Café Sáng với VTV3: Gặp gỡ “song Trang” của Vietnam’s Next Top Model

Café Sáng với VTV3: Gặp gỡ “song Trang” của Vietnam’s Next Top Model

VTV.vn - Café Sáng với VTV3 hôm nay đã cho khán giả cơ hội trò chuyện với Trang Khiếu và Thùy Trang – hai gương mặt nổi bật của Vietnam’s Next Top Model.