TV& VIDEO

trăng rằm

Siêu trăng là gì? Việt Nam sẽ đón Siêu trăng vào thời điểm nào?

Siêu trăng là gì? Việt Nam sẽ đón Siêu trăng vào thời điểm nào?

VTV.vn - Ngoài hiện tượng Siêu trăng - Mặt Trăng trông lớn hơn và sáng hơn bình thường, còn có nhiều hiện tượng đặc biệt khác khiến kích thước, độ sáng hay màu sắc Trăng thay đổi.