TV& VIDEO

trang thiết bị y tế

Nhân rộng tính hiệu quả từ chương trình Làm mẹ an toàn

Nhân rộng tính hiệu quả từ chương trình Làm mẹ an toàn

VTV.vn - Chương trình "Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh" đã mang lại hiệu quả tích cực.