trang thiết bị y tế

Kẽ hở trong quản lý liên kết, liên doanh trang thiết bị y tế

Kẽ hở trong quản lý liên kết, liên doanh trang thiết bị y tế

VTV.vn -Các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã chỉ ra các dấu hiệu lạm dụng chỉ định, xét nghiệm; sự thiếu minh bạch trong các hợp đồng thuê, mượn trang thiết bị y tế.