TV& VIDEO

trang thiết bị y tế

Hà Nội sẽ kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các đơn vị

Hà Nội sẽ kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các đơn vị

VTV.vn - Việc kiểm tra sẽ giúp nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong việc đấu thầu mua sắm tài sản, nhất là trang thiết bị y tế đạt hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí.