TV& VIDEO

trang thương mại điện tử

Đề xuất thu thuế người nổi tiếng quảng bá sản phẩm trên Facebook

Đề xuất thu thuế người nổi tiếng quảng bá sản phẩm trên Facebook

VTV.vn - Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết các tổ chức nước ngoài kết nối bằng phương tiện điện tử để chia sể lợi nhuận, người mua thanh toán ra nước ngoài nên không xử lý được.