TV& VIDEO

trang trại bò sữa

Tập đoàn TH khánh thành trang trại bò sữa tại Nga

Tập đoàn TH khánh thành trang trại bò sữa tại Nga

VTV.vn - Trang trại bò sữa cao sản TH tại Moskva (Liên bang Nga) vừa được khánh thành.