TV& VIDEO

trang trại gà

Tăng cường đối thoại thúc đẩy kinh tế tư nhân

Tăng cường đối thoại thúc đẩy kinh tế tư nhân

VTV.vn - Cuộc đối thoại trực tiếp giữa thành viên Chính phủ và đại diện khối doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam sẽ diễn ra ngày 31/7 tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2017.