TV& VIDEO

trang trại

Chợ nông trang - Cứu cánh cho các trang trại hữu cơ gia đình Mỹ

Chợ nông trang - Cứu cánh cho các trang trại hữu cơ gia đình Mỹ

VTV.vn - Tại bang California (Mỹ), chợ nông trang đang trở thành cứu cánh cho những trang trại quy mô gia đình.