TV& VIDEO

trang trại

Trang trại cây nhập ngoại ở Uzbekistan

Trang trại cây nhập ngoại ở Uzbekistan

VTV.vn -Nhờ nỗ lực nghiên cứu, học hỏi các kiến thức liên quan đến cây trồng, một gia đình ở Uzbekistan đã thành công trong việc kinh doanh mô hình trang trại trồng cây nhập ngoại.