tranh chấp thương mại

G20 bế tắc trong giải quyết tranh chấp thương mại

G20 bế tắc trong giải quyết tranh chấp thương mại

VTV.vn - Sau khi cuộc họp kết thúc, các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc ngân hàng G20 không đưa ra bước đi cụ thể nào nhằm giải quyết tranh chấp thương mại.