TV& VIDEO

tranh cử Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ: Ứng viên Trump nên ngừng than vãn về bầu cử

Tổng thống Mỹ: Ứng viên Trump nên ngừng than vãn về bầu cử

VTV.vn - Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, ứng viên Donald Trump nên thôi than vãn về bầu cử, thay vào đó là vận động cử tri bỏ phiếu cho mình.