TV& VIDEO

tranh lụa

Tranh lụa Việt Nam đang mất dần?

Tranh lụa Việt Nam đang mất dần?

VTV.vn - Tranh lụa đã từng là niềm tự hào của nền mỹ thuật Việt Nam. Song số lượng tranh lụa ở Việt Nam dường như càng ít dần đi. Giới hội hoạ cũng không mặn mà với nó.