TV& VIDEO

tranh vẽ

Triển lãm MUSE: Bản hòa ca và tiếng nói bình đẳng cho những người phụ nữ

Triển lãm MUSE: Bản hòa ca và tiếng nói bình đẳng cho những người phụ nữ

VTV.vn - Triển lãm MUSE thể hiện những quan điểm của các em học sinh THPT về bình đẳng giới thông qua các tác phẩm tranh, ảnh đa dạng.