TV& VIDEO

trào ngược dạ dày thực quản

Tìm hiểu về bệnh trào ngược dạ dày - thực quản

Tìm hiểu về bệnh trào ngược dạ dày - thực quản

VTV.vn - Bác sỹ chuyên khoa đã đưa ra những tư vấn hữu ích về triệu chứng và cách điều trị bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.