TV& VIDEO

trao tặng bò giống

Trao tặng bò sinh sản cho hộ gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc

Trao tặng bò sinh sản cho hộ gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc

VTV.vn - Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Hà Nội đã huy động quyên góp và trao tặng bò sinh sản cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.