TV& VIDEO

trật tự đô thị

TP.HCM: Năm 2018 tiếp tục chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè

TP.HCM: Năm 2018 tiếp tục chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè

VTV.vn - Trong năm 2018, công cuộc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo đường thông, hè thoáng sẽ được tiếp tục.