TV& VIDEO

trật tự đô thị

Ứng dụng "Bình Thạnh trực tuyến" giúp người dân phát huy vai trò giám sát

Ứng dụng "Bình Thạnh trực tuyến" giúp người dân phát huy vai trò giám sát

VTV.vn - Với ứng dụng "Bình Thạnh trực tuyến", người dân có thể phát huy vai trò giám sát không chỉ trong lĩnh vực trật tự đô thị mà còn có thể phản ánh các hành vi khác.