TV& VIDEO

trẻ em gái vị thành niên

Đầu tư cho trẻ em gái là đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho trẻ em gái là đầu tư cho tương lai

VTV.vn - Đầu tư cho trẻ em gái cũng giống như trẻ em trai, không chỉ cần thiết cho cuộc sống của các em mà còn là nền tảng quan trọng về sức khỏe, hạnh phúc gia đình, cộng đồng.