TV& VIDEO

trẻ em mồ côi

Thiếu hụt nhân lực và dịch vụ công tác xã hội

Thiếu hụt nhân lực và dịch vụ công tác xã hội

VTV.vn - Nhân lực cùng hành lang pháp lý cho nghề công tác xã hội còn rất hạn chế.