TV& VIDEO

tre nứa

Khám phá những lâu đài bằng đất ở Trung Quốc

Khám phá những lâu đài bằng đất ở Trung Quốc

Những tòa lâu đài có cấu trúc bằng đất, nhưng lại vững chắc như những pháo đài bất khả xâm phạm.