TV& VIDEO

tre trúc

Thăm vườn bảo tồn 100 loài tre, trúc duy nhất ở miền Trung

Thăm vườn bảo tồn 100 loài tre, trúc duy nhất ở miền Trung

VTV.vn - Trong vườn bảo tồn tre, trúc Việt Nam của nhà sư Thích Thế Tường đến nay đã có hơn 100 loài.