TV& VIDEO

Trí thức Trẻ

Trí thức Việt khẳng định chỗ đứng tại Anh

Trí thức Việt khẳng định chỗ đứng tại Anh

VTV.vn - Những người đi trước, các trí thức trẻ Việt ở lại Anh đang tạo một con đường mòn, để ngày càng thêm nhiều người trẻ Việt Nam có thể tự tin khẳng định mình tại nơi đây.