TV& VIDEO

trí tuệ nhân tạo

Nguy cơ trí tuệ nhân tạo vượt quyền kiểm soát của con người

Nguy cơ trí tuệ nhân tạo vượt quyền kiểm soát của con người

VTV.vn - Trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của cuộc sống và trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai.