Trí tuệ Việt Nam

Tổng Bí thư:  Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Tổng Bí thư: Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

VTV.vn - Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.