TV& VIDEO

Triều Khúc

Yêu cầu HTX Triều Khúc hoàn trả tiền nước thu cao hơn quy định 3 năm cho dân

Yêu cầu HTX Triều Khúc hoàn trả tiền nước thu cao hơn quy định 3 năm cho dân

VTV.vn - Theo kết quả kiểm tra, UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết HTX Triều Khúc đã bán nước sinh hoạt cho dân với cao hơn giá quy định của UBND thành phố trong hơn 3 năm.