TV& VIDEO

triều Nguyễn

Khánh thành dự án tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu, Đại Nội Huế

Khánh thành dự án tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu, Đại Nội Huế

VTV.vn - Sau 27 tháng thi công, dự án "Bảo tồn, Tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu" đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 21 tháng so với kế hoạch.