TV& VIDEO

Trịnh Long Vũ

Nhà báo Long Vũ: "Tái cơ cấu để đội ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp hơn"

Nhà báo Long Vũ: "Tái cơ cấu để đội ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp hơn"

VTV.vn - Nhà báo Trịnh Long Vũ - Trưởng ban Biên tập Truyền hình Cáp cho biết trong năm 2016, Ban tiếp tục tái cơ cấu để đội ngũ trở nên tinh gọn, lành nghề và chuyên nghiệp hơn.