trời chuyển rét

Ngày 27/3, nắng trải đều trên khắp khu vực Trung Bộ

Ngày 27/3, nắng trải đều trên khắp khu vực Trung Bộ

VTV.vn - Ngày 27/3, khắp Trung Bộ sẽ đều có nắng nhưng thời gian nắng ở mỗi khu vực lại khác nhau.