trời se lạnh

Ngày 30/3, có thể xảy ra mưa dông tại Tây Nguyên

Ngày 30/3, có thể xảy ra mưa dông tại Tây Nguyên

VTV.vn - Ngày 30/3, ở khu vực Tây Nguyên cần lưu ý đến mưa dông trái mùa về chiều tối.